Alexandra Kollegiet

Mål
Alexandrakollegiet overordende mål, er at støtte den unge mor i at opnå selvforsørgelse gennem uddannnelse samt at tilbyde optimale betingelser for, at hun bliver i stand til at skabe et meningsfyldt liv for sig selv og sit barn.


cbb70f13-4ec9-4c04-8160-ffb960aa4b66citatboks8.gif