Alexandra Kollegiet

Vigtig viden om unge mødre
Uddannelse
En stor del af de enlige mødre har ikke en kompetencegivende uddannelse og mange er afhængige af støtte fra det offentlige. Læs mere her

Selvforsørgelse
Uddannelse er afgørende for om enlige mødre kan forsørge sig selv. Særligt unge mødre er i høj risiko for at skulle leve af kontanthjælp eller pension. Læs mere her

Ung og sårbar
Unge mødre kæmper oftere med blandt andet højere ledighed og sociale problemer. Læs mere her

Sociale netværk
Unge mødre har ofte et skrøbeligt socialt netværk. Læs mere her