Alexandra Kollegiet

Unge mødre
Hvert år fødes ca. 1000 børn af en teenage-mor.

Kun 22 procent af de kvinder, der blev mødre som teenagere gennemfører en uddannelse.

Unge enlige mødre har ofte været præget af brud, svigt, vold og andre socialt belastende faktorer.

Unge enlige mødre har ofte ikke fået færdiggjort deres ungdomsuddannelse.

Unge enlige mødre har ofte kun et sparsomt (eller intet) netværk at trække på, f.eks. hvis barnet bliver sygt.

Unge enlige mødre står meget alene om livets små og store forhold, f.eks. børneopdragelse eller valg og gennemførelse af uddannelse.

Unge enlige mødre har begrænsede økonomiske ressourcer, fordi de er eneforsørgende, og fordi de ofte ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet.