Alexandra Kollegiet

Standardaftale - lejl. 38 m2


STANDARDAFTALE FOR BOLIG MED PÆDAGOGISK STØTTEAlexandrakollegiet, Druehaven 25, 2500 Valby indgår herved aftale med:

___________________________________ kommune om pædagogisk støtte for:

Navn: __________________________________________________________

Cpr.nr.: __________________________

Aftalen træder i kraft den: ____________


Beboerens egen betaling:
Husleje 38 m2 lejlighed ................................................................ 4.000,00 kr.
Betaling for el- og varmeforbrug .....................................................    750,00 kr.
Samlet udgift for den unge pr. mdr. (NB: boligsikring fratrækkes)............... 4.750,00 kr.

Indskud.........12.000 kr.

Betaling for støtte/vejledning:
Udgift for kommunen pr. ung pr. måned............................................ 37. 560 kr.

Der er endvidere aftale om særlig støtte i ____ timer à 400,00 ......... kr.


Taksterne reguleres en gang årligt pr. 1. januar med den kommunale fremskrivningsprocent udmeldt
af KL.

Beløbet indbetales månedsvis forud til KFBU.

Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på løbende måned plus 60 dage.___________________________                         ___________________________
        Anbringende kommune                                                Alexandrakollegiet


Sendes efter underskrift til Alexandrakollegiet.