Alexandra Kollegiet

Udsatte mødre
En stor del af de kvinder, der bliver mødre, før de er 20 år gamle har en række vilkår til fælles:

* De kommer oftere end gennemsnittet fra familier med store sociale problemer som ledighed, misbrug og psykisk sygdom.

* De har oftere end gennemsnittet været anbragt udenfor hjemmet i hele eller dele af deres barndom.

* De er oftere end gennemsnittet alene omkring omsorgen for deres barn.

* De får langt sjældnere end andre en egentlig erhvervsuddannelse.

* Deres børn har flere fysiske, psykiske og sociale problemer end andre børn.

Kilde: 'Ung og sårbar mor – fra før graviditet til job, Håndbog i sammenhængende indsatser', CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats