Alexandra Kollegiet

Målgruppe
Alexandrakollegiets målgruppe er unge enlige gravide samt mødre og deres børn.

Målgruppen er præget af psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer, de har ofte oplevet omsorgssvigt i egen opvækst og/eller har en konfliktfyldt relation til barnets far.

De unge kvinder er ofte præget af et spinkelt privat netværk, og deres liv kan være præget af ensomhed og isolation.

OPTAGELSESKRITERIER
Den unge mor skal være i aldersgruppen 16 - 25 år, gravid eller enlig mor med et eller højst to mindreårige børn. Hun skal være studieaktiv, eller der skal foreligge en studieplan ved indflytning.  Den unge mor skal være berettiget til Statens Uddannelsesstøtte, kontanthjælp eller revalideringsydelse.

Læs mere om vilkår for optagelse under Visitation

75222c3a-a51a-400d-ba28-c701bf217ef2ger-smiler.jpg