Alexandra Kollegiet

Målgruppe

Alexandrakollegiet er et tilbud, der retter sig mod unge enlige gravide eller mødre med max to børn. Det er en betingelse for at bo på kollegiet, at den unge mor er under uddannelse eller motiveret for at påbegynde uddannelse. Uddannelsen behøver ikke være påbegyndt før indflytning på kollegiet. 

En beboer på Alexandrakollegiet har typisk levet et liv med mange brud og svigt og står nu som ung mor i en udsat situation. Hun har typisk et spinkelt netværk, og der kan være mange barrierer i forhold til at påbegynde og holde fast i en uddannelse. Kollegiet retter sig således mod unge mødre, der har brug for at have en fast ramme om deres hverdag som mor og studerende, og som kan profitere af de muligheder for udvikling, som fællesskabet på Alexandrakollegiet byder på. 

 

75222c3a-a51a-400d-ba28-c701bf217ef2ger-smiler.jpg